Rust-Opas osa2 - Struct

vähemmän kuin 1 minuutti

Structit koostuvat useista muuttujista.

Struct

src/person.rs

pub struct Person {
  pub age: u32,
  pub first_name: String,
  pub last_name: String,
}

pub = structi/muuttuja näkyvillä moduulin ulkopuolelle
String = merkkijono
u32 = etumerkitön 32-bittinen kokonumero

Impl

Metodeja voi implementoida structille impl sanalla. &self ottaa vain-luku referenssin kutsuvasta structista.

impl Person {
  pub fn print_data(&self) {
    println!("age: {}, name: {} {}", self.age, self.first_name, self.last_name);
  }
}

Käyttö

src/main.rs

mod person;

fn main() {
  let person = person::Person {
    age: 19,
    first_name: String::from("Samuel"),
    last_name: String::from("Kriikkula"),
  };
  person.print_data();
}
age: 19, name: Samuel Kriikkula