Rust-Opas osa0

vähemmän kuin 1 minuutti

Hei! Tervetuloa Rust-oppaaseni (Rust Kurssi). Rust on useamman paradigman staattisesti tyypitetty käännetty ohjelmointikieli. Kielen tavoite on nopeus sekä muistiturvallisuus.

Asennus

Asennus onnistuu kätevästi rustup.rs sivustolta.

Cargo

Cargo on rustin paketinhallintaohjelmisto. Se hoitaa kätevästi dependenssit ja kääntämisen. Rust koodipakettia kutsutaan “Crate” nimityksellä.

Cargo new

Navigoi koodihakemistoosi. Aja cargo new hello_world. “hello_world” on uuden hakemiston sekä projektin nimi.

Cargo.toml

Tämä on konfiguraatiotiedosto. Tarkastetaan:

[package]
name = "hello_world" # Craten nimi
version = "0.1.0"    # Versionumero
edition = "2021"     # Rust-kielen editio. (älä vaihda)

[dependencies] # Tähän dependenssit (cratet jota tämä crate tarvitsee)
# tarvittava_crate = "1.2.3"

main.rs

Yksinkertaisin ohjelma on kait klassinen “Hello, world!”. Cargo generoi sen sinulle!

src/main.rs

fn main() {
    println!("Hello, world!");
}

Cargo run

Ohjelman voi suorittaa komennolla cargo run.

$ cargo run
Hello, world!